برای دانلود کاتالوگ محصولات لگراند روی هر مورد کلیک کنید

کاتالوگ جامع لگراند

برای دانلود کاتالوگ محصولات زاویر روی کاتالوگ زاویرکلیک کنید
برای دانلود کاتالوگ محصولات 4Mروی کاتالوگ فور ام کلیک کنید
برای دانلود کاتالوگ محصولات K&S روی کاتالوگ توس فیوزکلیک کنید
محصولات لگراند با توجه به گستردگی و همچنین دارا بودن پارت نامبر های مشابه ،دارای کاتالوگ های تخصصی و عمومی میباشد کاتالوگ عمومی لگراند شامل تمامی پارت نامبر ها بوده ودر کاتالوگ های تخصصی به صورت اختصاصی به محصولات پرداخته است.
در صورتیکه با کد های محصولات لگراند آشنایی دارید از کاتالوگ عمومی لگراند و در صورتیکه با کد ها آشنایی کامل را ندارید از کاتالوگ ها یتخصصی لگراند بهره ببرید