کابل شبکه لگراند

کابل شبکه لگراند

کابل شبکه لگراندوانواع آن

لیست کابل های شبکه لگراند

کابل cat5e لگراند

کابل cat5e

cat5e

4 زوج در هم تابیده شده

تیپ U/UTP

رو کش pvc

قطر روکش 1.02 ± 0.06

قطر کابل 6.1 ± 0.3

وزن کابل 13کیلو

اهم کابل 100 Ω ±15%

100MHفرکانس

رنگ طوسی

طول 305 متر

تهیه شده در جعبه مقوایی

آبی

طول 305 متر

بسته بندی در جعبه مقوایی


کابل cat6utp لگراند

کابل cat6 utp

cat6 utp

4 زوج در هم تابیده شده

تیپ U/UTP

رو کش pvc

قطر روکش 1.02 ± 0.06

قطر کابل 6.1 ± 0.3

وزن کابل 13کیلو

اهم کابل 100 Ω ±15%

250MHفرکانس

رنگ آبی

طول 305 متر

تهیه شده در جعبه مقوایی

آبی

طول 305 متر

بسته بندی در جعبه مقوایی


کابل cat6utp لگراند

کابل cat6 utp

cat6 utp

4 زوج در هم تابیده شده

تیپ U/UTP

رو کش lSZH

قطر روکش 1.02 ± 0.06

قطر کابل 6.1 ± 0.3

وزن کابل 13کیلو

اهم کابل 100 Ω ±15%

250MHفرکانس

رنگ آبی

طول 305 متر

تهیه شده در جعبه مقوایی

طول 305 متر

بسته بندی در جعبه مقوایی


کابل cat6sftp لگراند

کابل cat6 utp

cat6 sftp

4 زوج در هم تابیده شده

تیپ SF/UTP

رو کش pvc

قطر روکش 1.02 ± 0.06

قطر کابل 6.1 ± 0.3

وزن کابل 33کیلو

اهم کابل 100 Ω ±15%

250MHفرکانس

رنگ آبی

طول 500 متر

تهیه شده در جعبه مقوایی

بسته بندی در جعبه مقوایی


کابل cat6futp لگراند

کابل cat6 utp

cat6 F/utp

4 زوج در هم تابیده شده

تیپ F/UTP

رو کش pvc

قطر روکش 1.02 ± 0.06

قطر کابل 6.1 ± 0.3

وزن کابل 33کیلو

اهم کابل 100 Ω ±15%

250MHفرکانس

رنگ آبی

طول 500 متر

تهیه شده در جعبه مقوایی

آبی

طول 305 متر

بسته بندی در جعبه مقوایی


کابل cat6A لگراند

کابل cat6 utp

cat6A

4 زوج در هم تابیده شده

تیپ f/UTP

رو کش LSZH

قطر روکش 1.02 ± 0.06

قطر کابل 6.1 ± 0.3

وزن کابل 25کیلو

اهم کابل 100 Ω ±15%

500MHفرکانس

رنگ آبی

طول 500 متر

تهیه شده در جعبه مقوایی

طول 305 متر

بسته بندی در جعبه مقوایی


کابل cat7 لگراند

کابل cat6 utp

cat7

4 زوج در هم تابیده شده

تیپ s/fUTP

رو کش LSZH

قطر روکش 1.02 ± 0.06

قطر کابل 6.1 ± 0.3

وزن کابل 25کیلو

اهم کابل 100 Ω ±15%

100MHفرکانس

رنگ آبی

طول 500 متر

تهیه شده در جعبه مقوایی

بسته بندی در جعبه مقوایی


لیست قیمت کابل شبکه لگراند

در باره کابل شبکه لگراند

کابل شبکه لگراند از لحاظ ساختار کلی شامل چند بخش می باشد: 1- روکش رویی کابل که معمولا از جنس PVC یا LSZH است. 2- 4 زوج سیم مسی به هم تابیده 3- جدا کننده 4 زوج یا Divider البته در برخی از انواع کابل شبکه، علاوه بر 3 بخش فوق ، موارد زیر نیز بر حسب نوع کابل به ساختار آن اضافه می گردد: 1- فویل 2- شیلد 3- سیم ارت 4- روکش PE در کابلهای مخصوص فضای باز 5 - محافظ Steel Armorded دقت کنید که هر کابل بسته به نوع کاربرد آن ممکن است از تمام یا برخی از موارد فوق استفاده نماید. بطور کلی کابلهای شبکه از لحاظ ساختار در دو گروه اصلی قرار می گیرند. 1- UTP ( Unshielded Twisted-Pair ) 2- STP ( shielded Twisted-Pair ) کابل شبکه UTP ، فقط شامل 3 بخش اصلی یعنی روکش رویی، 4 زوج به هم تابیده مسی و جداکننده 4 زوج ( کابل cat6 به بالا ) می باشد و کابل شبکه STP علاوه بر 3 بخش اصلی ، بسته به نوع کابل شامل فویل ، شیلد ، سیم ارت و ... می باشد. علت استفاده از این لایه های اضافه در کابل شبکه ، حفاظت داده ها از عامل EMI یا همان نویزها یا اثرات القایی خارجی است. انواع مختلف کابلهای شبکه از لحاظ لایه های حفاظتی در برابر اثرات القایی یا EMI به شرح زیر می باشد: 1- UTP چهار زوج بهم تابیده 2- U/FTP چهار زوج بهم تابیده + یک لایه فویل دور هر زوج 3- F/UTP چهار زوج بهم تابیده + یک لایه فویل دور چهار زوج 4- S/UTP چهار زوج بهم تابیده + یک لایه شیلد بافته شده دور چهار زوج 5- SF/UTP چهار زوج بهم تابیده +یک لایه فویل و شیلد دور چهار زوج 6- F/FTP چهار زوج بهم تابیده + یک لایه فویل دور هر زوج + یک لایه فویل دور چهار زوج 7- S/FTP چهار زوج بهم تابیده + یک لایه فویل دور هر زوج + یک لایه شیلد دور چهار زوج 8- SF/FTP چهار زوج بهم تابیده + یک لایه فویل دور هر زوج + یک لایه فویل و شیلد دور چهار زوج