علیرضا کارگری

Smiley face

شناخت کامل از بازار های خارجی و سیاست های پولی و مالی کشور های مبدا و همچنین تسلط به مذاکرات اقتصادی به زبان انگلیسی در نشست های گوناگون با تولیدکنندگان محصولات درجه یک بین الملی با بیش از 30 سال تجربه تجارت کلان در کشورهای آسیایی ،اروپایی و آمریکایی

چارت سازمانی

نام نام خانوادگی سمت اطلاعات بیشتر
محمد رضا کارگری موسس اطلاعات بیشتر
محمد رسول کارگری مدیر عامل اطلاعات بیشتر
علیرضا کارگری مدیر بازرگانی و روابط بین الملل اطلاعات بیشتر
داوود حفاظتی همکار واحد فروش اطلاعات بیشتر
پدرام آراسته فر مدیر فناوری اطلاعات اطلاعات بیشتر