رضا جلالوند

Smiley face

تجربه ای 17 ساله در راستای فروش محصولات برق صنعتی و ساختمانی ،ارتباطی دقیق با بازار مصرف ونگاهی فنی و دقیق به زیر ساخت های شبکه های کامپیوتری و معماری فضاهای دفتری و اداری

چارت سازمانی

نام نام خانوادگی سمت اطلاعات بیشتر
محمد رضا کارگری موسس اطلاعات بیشتر
محمد رسول کارگری مدیر عامل اطلاعات بیشتر
علیرضا کارگری مدیر بازرگانی و روابط بین الملل اطلاعات بیشتر
رضا جلالوند مدیر فروش و فنی اطلاعات بیشتر
پدرام آراسته فر مدیر فناوری اطلاعات اطلاعات بیشتر