پچ پنل و پچ کورد لگراند

پچ پنل و پچ کورد لگراند
محصولات لگراند با توجه به گستردگی و همچنین دارا بودن پارت نامبر های مشابه ،دارای کاتالوگ های تخصصی و عمومی میباشد کاتالوگ عمومی لگراند شامل تمامی پارت نامبر ها بوده ودر کاتالوگ های تخصصی به صورت اختصاصی به محصولات پرداخته است.
در صورتیکه با کد های محصولات لگراند آشنایی دارید از کاتالوگ عمومی لگراند و در صورتیکه با کد ها آشنایی کامل را ندارید از کاتالوگ ها یتخصصی لگراند بهره ببرید